İletişim

Baba Destek Programı Başvuru Formu

Bilgilendirme:

Baba Destek Programı kapsamında başvurunuzu almak ve değerlendirmek amacıyla Baba Destek Programı Başvuru Formu hazırlanmıştır. Aşağıdaki bilgilendirmeyi okuyup onayladıktan sonra sizi tanımak için birkaç sorumuz olacak. Soruları eksiksiz ve doğru cevaplamanızı rica ediyoruz. Form kapsamında paylaştığınız bilgiler saklı kalacak, AÇEV dışında kimseyle paylaşılmayacak ve sadece programa başvurunuzu değerlendirmek amacıyla kullanılacaktır.

Açık Rıza Onayı

Bu başvuru formunda aktardığım/aktaracağım 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerimin/özel nitelikli kişisel verilerimin Baba Destek Programı başvuru sonuçları değerlendirmesinde, istatistiki amaç ve kapsam çerçevesinde alınmasına, işlenmesine, aktarılmasına, yurtdışına aktarılmasına, silinmesine, anonim hale getirilmesine ve sair surette işlenmesine ve 5 yıl müddetle muhafaza edilmesine özgür irademle açık olarak muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.